Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
BIESZCZADZKI Szlak Architektury Drewnianej


Turzańsk - fot. Bohdan Zhukiewicz

Artykuły
Pomiędzy Baligrodem a Wołkowyją...
Opublikowano 25.02.2013Dziś

   W roku 1912 roku świątynia została odnowiona. Od 1948 roku użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - do 1969 roku - filialny, a następnie parafialny.

Architektura
   Świątynia w Górzance jest obiektem drewnianym ustawionym na kamiennej podmurówce, dwudzielnym (nawa, prezbiterium), orientowanym - prezbiterium od wschodu. Konstrukcja cerkwi zrębowa, oszalowana deskami. Prezbiterium zbudowane jest na planie kwadratu z zakrystią z północnej strony. Nawa jest szersza - na planie prostokąta. Z zachodniej strony znajduje się przedsionek o konstrukcji słupowej, zaś nad nim wieżyczka. Stropy cerkwi są płaskie.
    Ściany nawy wewnątrz i na zewnątrz wzmocnione są pionowymi "kleszczami" ściągniętymi śrubami, których zadaniem jest zapobieganie wypaczaniu się ścian. Chór muzyczny nadwieszany z wybrzuszonym parapetem. Drzwi z przedsionka do nawy klepkowe. Na zewnątrz podmurowanie osłonięte jest fartuchem z blachy, gzyms wieńczący profilowany.
   Nad prezbiterium znajduje się dach kalenicowy, o trzech połaciach wklęsłych. Nad nawą wyższy, dwuspadowy z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę o cebulastym hełmie. Nad zakrystią - dwuspadowy, nad przedsionkiem - dwuspadowy z wtopioną czworoboczną wieżyczką pobitą blachą, krytą dachem namiotowym.

Wnętrze / Wyposażenie
   Wewnątrz świątyni można podziwiać pozostałości po rzadko spotykanym ikonostasie w formie płaskorzeźb. Ikonostas ten powstał najprawdopodobniej w I połowie XVIII wieku. Wszystkie postacie były wycięte z deski, a następnie rzeźbione i polichromowane. Na początki XX  ikonostas został zakwestionowany jako niekanoniczny - według zasady ikonostas powinien składać się z ikon pisanych wg ściśle określonych reguł. Wtedy też nakazano rozebranie go, co nastąpiło w 1912. Obecnie jako części można znaleźć w różnych miejscach świątyni. W pierwotnym miejscu znajduje się grupa Pasji oraz rząd Proroków. Inne figury można znaleźć na ścianach przedsionka. Z późniejszego ikonostasu - malowanego - pozostały ikony z rzędu Doosis. Na początku XXI, staraniem Księdza Piotra Bartnika elementy ikonostasu płaskorzeźbionego zostały zrekonstruowane, odnowione i ikonostas został ponownie zaaranżowany we wnętrzu świątyni. Ikonostas został poświęcony przez ks. bp. Adama Szala w 2009 roku. Ikony pisane z rzędu Deesis rozwieszone są na balustradzie chóru, a z rzędu ikon Namiestnych pod chórem.
   Poza ikonostasem w świątyni znajdują się dwa ołtarze boczne oraz ołtarz główny z okresu powstawania cerkwi. Warto wiedzieć, że ołtarz, na którym znajduje się obraz św. Ignacego Loyoli z początku XIX, pochodzi z nieistniejącego kościoła w Wołkowyji. Z dawnego wyposażenia świątyni pozostały jeszcze dwa procesyjne krzyże z XIX, późnobarokowy krucyfiks oraz dwa cynowe lichtarze z XVIII. W nawie stoją do dnia dzisiejszego rzeźbione konfesjonały.


photo Wiesław Gargała

Co warto zobaczyć?
   Przy cerkwi można podziwiać również dzwonnicę z II połowy XIX. Jest to budowla otynkowana, parawanowa, trójakardowa. Jej dwuspadowy dach obecnie poryty jest blachą. Wewnątrz znajduje się dzwon z 1744. Zwiedzając cerkiew w Górzance warto również dokładniej obejrzeć zabytkowy cmentarz przycerkiewny. Znajduje się tam kilka dawnych nagrobków m.in. nagrobek Maksyma Pietraża pochodzący z 1875, wykonany z kamienia i ozdobiony żelaznym krzyżem.

... photo...

Komańcza - fot. Wiesław Gargała

... odwiedzaj...

==================
Śladami historii...
zwiedzaj;

Bieszczadzki szlak architektury drewnianej...