Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA na Roztoczu


Zwierzyniec - pałac Plenipotenta - siedziba RPN

Artykuły
Krajobrazy...
Opublikowano 25.01.2018  
Najcenniejsze fragmenty parku objęto wyższą formą ochrony przyrody w dwóch rezerwatach „Sołokija” w Dziewięcierzu i „Źródła Tanwi” w Hucie  Złomy. W tym drugim utworzona jest ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna pod nazwą „Kobyle Jezioro”. Przyrodę i kulturę można poznać również na ścieżkach „Za Niwą”, „Dębisko-Kruszyna” oraz „Horyniec - Nowiny Horynieckie” rozpoczynający swój bieg w Horyńcu-Zdroju. Obecny krajobraz naturalno - kulturowy głęboko osadzony w historii jest wynikiem wielowiekowego ścierania się różnych religii i kultur. Burzliwe dzieje I i II wojny światowej oraz okres powojenny przyczyniły się do zachowania niewielkiej liczby zabytków, szczególnie budownictwa sakralnego. Cerkwie zachowały się w Siedliskach, Hrebennem i Woli Wielkiej, natomiast cerkiew w Werchracie została zaadoptowana na kościół katolicki. Warto tu wspomnieć o położonym bezpośrednio za południowo - wschodnią granicą parku, zespole cerkiewno – cmentarnym w Radrużu - bardzo cennym obiekcie zabytkowym.
    Krąg kultury zachodniej reprezentuje kościół w Siedliskach oraz zespół klasztorny o.o. Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju. Ciekawym obiektem zabytkowym z najnowszej historii są pozostałości systemu bunkrów i rowów przeciwczołgowych na odcinku Brudno - Lubycza Królewska, pamiątka tragiczna z okresu II wojny światowej. Prowadzi po nich niebieski szlak „Po bunkrach linii Mołotowa”.
   Przez teren parku przebiega również zielony szlak im. Brata Alberta, z którego nieco zbaczając, można poznać osobliwości geologiczne „Diabelski Kamień” w Monastyrzu, „Kamienie Kultu Słońca” w Nowinach Horynieckich.
   Park w 99,7% pokrywa się z obszarem europejskiej sieci NATURA 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ROZTOCZE”.
Fotografował i opracował (zakapior)

PhotoZwierzyniec - jezioro Echo

Zapraszamy...

Przyjedź, wędruj
po Roztoczu
...
Roztoczański Park Narodowy, Hrebenne, Zamość, Kozłówka, Horyniec Zdrój, Roztocze... 


Cerkiew św. Mikołaja w Hrebennem


Horyniec Zdrój


Krasnobród


Guciów


Zwierzyniec


Zamość
Pałac w Kozłówce - rodziny Zamoyskich