Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA na Podlasiu



Artykuły
Lato na Podlasiu...
Opublikowano 21.02.2018


Turyści z Podlasia przysyłając zdjęcia i zapraszają do wędrówek...

nadesłał Gucio

Więcej...



Chciałabyś / chciałbyś przyjechać na Podlasie? do Supraśla...
Opublikowano 05.01.2018

Anna
ania@bialystoksubiektywnie.com
photo Ania, Tadeusz Doroszko, bialystok.pl


    Architektura drewniana ma jeden plus: budulec jest bardzo zróżnicowany. Nie ma dwóch takich samych drzew i z tego powodu nie ma możliwości znalezienia dwóch zupełnie identycznych budowli drewnianych.

   Podlasie najczęściej bywa nazywane biegunem zimna, ponieważ to właśnie w tym miejscu średnie temperatury - zwłaszcza zimą - są najniższe. Region ten cechuje się też bardzo dużą różnorodnością kulturową. Ze względu na niewielką odległość Podlasia od wschodniej granicy miejsce to zamieszkują zarówno katolicy, jak i przedstawiciele innych religii - głównie prawosławia. Zostawili oni po sobie piękny ślad w postaci dziesiątek cerkwi.


Więcej...



Augustowskie noce...
Opublikowano 15.12.2017



Opracował Gucio

   Kanał Augustowski
to unikatowe w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Powodem budowy Kanału Augustowskiego były pruskie restrykcje celne uniemożliwiające spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska. Kanał Augustowski miał połączyć dopływy Wisły, Narew i Biebrzę, z Niemnem, a od Niemna do Bałtyku zaplanowano połączenie poprzez Kanał Widawski, aby ominąć terytorium Prus.
    W 1823 r. polski inżynier gen. Ignacy Prądzyński rozpoczął prace nad projektem Kanału Augustowskiego, budowa ruszyła w 1824 roku. Aby wyrównać różnice poziomów wód uregulowano 35 km koryt rzek Netty i Czarnej Hańczy, wykonano ponad 40 km przekopów i wybudowano 18 śluz oraz 23 jazy regulujące wodę. Kamienno-ceglane śluzy miały piękny wystrój architektoniczny w barwach narodowych. Komory wykładano czerwoną cegłą, zwieńczenia komór były białe. Na każdej śluzie znajdowała się wmurowana w ścianę kamienna tablica z datą i nazwiskiem kierownika budowy - do dziś prawie na każdej śluzie (poza Gorczycą i Niemnowem) zachowały się takie tablice. Jedną śluzę budowano ok. 2 lat. W pracach uczestniczyło od 5 do 7 tysięcy ludzi.


Więcej...



Wodna wyprawa na Białoruś...
Opublikowano 25.10.2017

Ewa Mickiewicz
photo Szot


Jak przepłynąć kajakiem na Białoruś przez wodne przejście graniczne.

    A może kajakiem na Białoruś? To jedna z propozycji na weekend dla wodniaków, którzy chcieliby przeprawić się wodną drogą na Białoruś. 1 maja, po sezonie zimowym, wznawia działalność rzeczne przejście graniczne z Białorusią Rudawka - Lesnaja (Podlaskie).
    To przejście jest czynne od 1 maja do 1 października w godzinach 7.00 - 19.00. Ma typowo turystyczny charakter. Uruchomiono je przed laty po to, by turyści chcący pływać kajakami mogli również kontynuować swoje trasy na Białorusi. Rudawka leży na terenie gminy Płaska w powiecie augustowskim.

Więcej...



Zabytki w Tykocinie i okolicy...
Opublikowano 25.06.2017

Gucio

   Tykocin to piękna historyczna, a nawet królewska miejscowość w województwie podlaskim, malowniczo położona nad rzeką Narew, nieco na zachód od Białegostoku,
- to wrota Podlasia - jeden z najstarszych i najpiękniejszych ośrodków w regionie, liczący około 600 lat. Nazywany bywa też perłą baroku, nie bez przyczyny, bowiem stoją tu cudne XVIII-wieczne zabytki reprezentujące właśnie ten styl.
- Zamek Królewski,
- Kościól Trójcy Przenajświętszej,
- Klasztor Bernardynów,
- Wielka Synagoga,
- Dom Talmudyczny,
- Pomnik Stefana Czarnieckiego,
- Dworek Pentowo.




Atrakcje w okolicy;
- Narwiński Park Narodowy,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi - malowniczy zakątek z zakolami i starorzeczami rzek,
- Bagno Tykocińskie,
- Europejska Wieś Bociania, Kolonia Kaczorowo 39 - na terenie Dworku Pentowo powstała unikatowa atrakcja dla turystów - wieś bociania z kilkudziesięcioma gniazdami tych ptaków, wyróżniona europejskim odznaczeniem w 2001 roku,
- Kiernusy;
Ostoja tradycji szlacheckiej,
Muzeum Oręża Polskiego,
Ostoya Żubra,
- Rejsy łodzią po Narwi.

Więcej...



Podlaski Szlak Tatarski...
Opublikowano 25.04.2017



Mieszka we mnie Polak i Tatar
Jeden nosi maciejówkę drugi krymkę.
Szablę w snach ostrzą tak samo
Szalony poezją na stepach Kipczaku
tatarską szablą walczę o Wielką Polskę
Wilcze futroz litewskich lasów
leży na obu tak samo.


Szlak Tatarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Tatarski
   Białostocki szlak tatarski zaprowadzi nas do Bohonik i Kruszynian. Są to najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tu przez Jana III  Sobieskiego. Obecnie we wsiach tych mieszka niewielu Tatarów, ale czynne meczety i cmentarze muzułmańskie sprawiają, że oba te miejsca mają dla nich ogromne znaczenie nie tylko religijne, ale również symboliczne obrazujące historię wtapiania się tej społeczności w środowisko polsko-białoruskie, jak również siłę przetrwania tej małej grupy w obcym dla niej chrześcijańskim żywiole. Bohoniki i Kruszyniany stają się rojne i gwarne, pełne odświętnego charakteru podczas bajramów - świąt muzułmańskich, kilka razy w roku. Również okres wakacyjny ożywia nieco te biedne, jakby opuszczone podlaskie wsie. Turyści, studenci, letnicy i tatarska młodzież chętnie odwiedza te miejsca dla niepowtarzalnego klimatu polskiego Orientu. I nie tyle skromne muzułmańskie meczety, architektonicznie bardzo podobne do miejscowych cerkiewek, czy nie tak stare przecież muzułmańskie nekropolie przyciągają rzesze odwiedzających, ale panująca tu atmosfera kresów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów - atmosfera tolerancji, zrozumienia i akceptacji różnorodności. Tatarski epizod naszej historii przywołuje na pamięć niejedno wydarzenie z bogatych polsko-muzułmańskich związków, których dzieje przebyły osobliwą drogę. Znaczona najazdami Tatarów, których pierwsze pojawienie się w naszym  kraju w XIII wieku miało wszelkie znamiona kataklizmu i wojnami z Turcją prowadziła ku czasom, kiedy Wschód począł zaskarbiać sympatię Polaków. Dzięki wspólnocie języka, wyznania i obyczajów z ludami tureckimi muzułmanie polscy przynosili nieocenione usługi swej nowej ojczyźnie jako posłowie, pisarze, tłumacze. Za ich sprawą przenikały do nas wieści o innym Wschodzie niż ten, jaki uka­zywał się znękanym wojnami mieszkańcom wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Sprzyjali więc nadejściu czasów, w których otworzył się skarbiec kultur Orientu i zmieniały się poglądy pozbawione najczęściej rzeczywistej znajomości życia jego ludów. Obecnie zauważyć można renesans Tatarszczyzny, a wręcz do dobrego tonu należy mieć w swej gałęzi rodowej przodka Tatara.
Zakapior
photo;
www.ciekawepodlasie.pl, Zakapior, Gucio

Bohoniki - meczet z II poł. XIX w, jest to budowla drewniana, gdyż tylko takie wolno było budować polskim Tatarom. Po II wojnie światowej został odnowiony i uznany za zabytek kultury narodowej.

Więcej...



W Białowieży...
Opublikowano 25.10.2016



https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82owieska

Puszcza Białowieska

- to przepiękny, dziewiczy kompleks leśny rozciągający się po obu stronach granicy Polski oraz Białorusi, na obszarze około 150 tys. ha. Po polskiej stronie Puszczę chroni Białowieski Park Narodowy, w Białorusi zaś Park Narodowy Bieławieżskaja Puszcza. Wspólnie zaś tworzą od 1979 roku jeden z trzech w Europie trans granicznych obiektów dziedzictwa światowego UNESCO.
   Puszcza leży w dorzeczu rzek Narewka oraz Leśna i jest to jedno z najwspanialszych, najbardziej naturalnych miejsc w Polsce, niezwykle cenny relikt przeszłości stanowiący ostoję dla rzadkich już dziś w Europie gatunków roślin i zwierząt. A jest tak dlatego, że od niepamiętnych czasów obszar ten podlegał szczególnej ochronie, najpierw to czarowne miejsce upodobali sobie jako tereny polowań królowie, później carowie, a od 1921 roku Puszcza Białowieska jest już chroniona prawnie.
Gucio


Więcej...



Miejsce pielgrzymek wyznawców Prawosławia
Opublikowano 25.08.2016



Monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
http://www.grabarka.pl/

Bohdan Zhukiewicz


Święta Góra - Grabarka

- to prawosławne sanktuarium słynące z wielu uzdrowień. Położone jest w odległości 12 km od Siemiatycz na Wysoczyźnie Drohickiej,
- jest miejscem modlitwy. Wybudowana na wzgórzu cerkiew to cel pielgrzymów z całej Polski. Miejsce to zasłynęło z cudownego ocalenia od zarazy po modlitwach mieszkańców do cudownej ikony Spasa Izbawnika w 1710 r.
  
Jeszcze tego samego roku, w podziękowaniu za wybawienie od epidemii, wierni postawili drewnianą kapliczkę, a z czasem cerkiew. Niestety, w 1990 roku świątynię strawił pożar, z którego ocalały jedynie dwie ikony. Przeniesiono je do nowo wybudowanej cerkwi.


Więcej...



... ciekawe miejsca...
Opublikowano 25.06.2016



Bohdan Zhukiewicz

Jabłeczna - Liszna, Okuninka - jezioro Białe...

Monaster na końcu świata

   Ponad bujną zielenią nadbużańskiej równiny lśni złota kopuła cerkwi górującej nad zabudowaniami męskiego klasztoru prawosławnego. Monaster ten istniał już w XV wieku. Jak głosi legenda, został założony w miejscu, gdzie zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego. Dzięki niezłomnej woli mnichów i pomocy tutejszej szlachty, która uposażyła klasztor, przetrwał on przez XVII i XVIII. jako prawosławny, mimo że diecezja chełmska, na której terenie się znajdował, postanowieniem unii brzeskiej z 1596 roku przeszła na katolicyzm, zachowując wschodni obrządek.
Przez wiele lat po II wojnie światowej miejscowy klasztor był jedynym w Polsce prawosławnym męskim zgromadzeniem zakonnym
. Do 1992 działało tu nawet Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne.

http://ua.pogranicze.eu/index.php?categoryid=34&p2_start=10
UA - 13 - Luboml - Лю́бомль <> 13a - Polesie - Świtaź - Сві́тязь, Switiaź - jezioro krasowe, Szacki Park Narodowy - Шацький національний природний парк.


Więcej...
Photo


Zwiedzaj z nami...

Podlasie...






PL - BY
Rudawka - Lesnaja



Białystok




Kruszyniany - meczet polskich Tatarów



Meczet w Bohonikach


Jezioro Siemianowskie




Grabarka


Sobiborskiego Parku Krajobrazowego


Jezioro Białe - Okuninka