Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
AKTUALNOŚCIArtykuły
Humor żydowski...
Opublikowano 11.12.2017

   Herszci mawiał:
- Gdy kacap kupuje sierp w kramie żydowskim, to poddaje go trzem próbom. Przede wszystkim wyrywa sobie z brody włos i usiłuje przeciąć go w powietrzu. Jeśli sierp przepołowi włos, to dobrze, jeśli nie przepołowi, to źle.
Potem uderza sierpem o kamień. Jeśli wyskoczy iskra, to dobrze, jeśli nie wyskoczy, to źle.
Potem bierze sierp i chowa go pod kożuchem. Jeśli kupiec tego nie zauważy, to dobrze, jeśli spostrzeże, to źle...
***
   Pytano raz Herszla:
- Jak ci się powodzi? Dziękuję. Nawet bardzo...
- Co znaczy, nawet bardzo?
- Ja jestem bardzo głodny, a żona bardzo chora.
***
   Raz Herszel siedział zamyślony.
- O czym tak rozmyślasz? - pyta go rabin. O życiu pozagrobowym. Boisz się piekła?
- Nie bardzo. Boję się, że w raju mogą mnie posadzić koło jakiegoś pobożnego idioty.
***
   Herszel wędrując gościńcem napotkał raz wspaniałą karetę, z okna której wyzierała spasiona twarz magnata. Wielmoża dostrzegł chałaciarza, kazał zatrzymać pojazd i huknął:
- Ej, parchu! Skąd ty jesteś?
- Z Ostropola - odpowiada Herszel nie zdejmując czapki.
Magnat wskazuje laską na okrytą głowę sowizdrzała i woła groźnie:
- Czapka! Czapka!
- Czapka też z Ostropola - tłumaczy spokojnie Herszel.

Horacy Safrin,
- przy szabasowych świecach...

AKTUALNOŚCIWyniki Lotto
Waluty
Z:
Do:
Ile: