Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
AKTUALNOŚCIArtykuły
Co dzieje się wokół drugiego człowieka...
Opublikowano 06.04.2018

Metaforycznie osoba mówiąca w tym wierszu wskazała na śmierć.
   Podmiot liryczny  w utworze poetyckim pt.  Zmagania   wypowiedź rozpoczyna od słów:
gdyby można
w jakimś ponadczasowym banku
oddać życie na konto
i czerpać tylko odsetki

[Fr. utworu poetyckiego pt. Zmagania  s.12 ].
Życie jest najcenniejszą wartością i powinna być pielęgnowana, tak jak pielęgnowane są  nasze oszczędności, które lokujemy na kontach bankowych. Niestety, istnienie człowieka nie procentuje w sposób   materialny, tylko  w postaci życiowego doświadczenia oraz spotkania z innymi ludźmi. W dalszej części wypowiedzi osoby mówiącej w tym wierszu czytelnik poznaje wartość egzystencji.
   Podmiot liryczny wskazuje, że jedynie zmarli potrafili docenić pewne elementy związane z życiem  człowieka. Pierwszy element to wydarzenia, które dotyczą istnienia każdej jednostki ludzkiej. Osoba mówiąca w wierszu nie podaje jakie to wydarzenia, jedynie wyraźnie pada hasło - wydarzenia. Wskazuje, że każde ludzkie istnienie poprzez czyny wpływa na historię. Drugi element to otaczający krajobraz człowieka, który  przetrwa. Podmiot liryczny oznajmia:
milczy gdy pytam
więc poco jest
okrutne w swej nieświadomości?

[Fragment utworu poetyckiego pt. Kamienność s.26].
Tym sposobem wskazuje na coś bardzo twardego. Być może ten czynnik lub przedmiot zmięknie się pod wpływem czasu, którego jest coraz mniej i mniej. Osoba mówiąca w wierszu obawia się reakcji odbiorcy, ponieważ nie wie co znajduje się w świadomości adresata, do którego zostało skierowane pytanie.
   Samotnie czuje się podmiot liryczny; nawet podczas rozpoczęcia nowego okresu, ponieważ rozpoczyna się tworzenie nowych mitów związanych z wartościami, które stały się odwieczne. Ludzkość na przestrzeni swoich dziejów doświadczyła zła i doświadcza zła Osoba mówiąca w wierszu martwi się o nowe pokolenia i  stanowczo mówi:
załamuje się epoka
lękasz się połykając krzyk pokoleń
zdrętwiałym gardłem

[Fragment utworu poetyckiego pt. Wyobcowanie s.58.].
Pomimo przemijania i głoszenia nieprawdziwych idei, to zawsze na końcu będzie pojawiać się prowokująca do wielu przemyśleń cisza - jednak w trakcie jej trwania nikt nie dokonuje żadnych refleksji dotyczących   egzystencji.
   Tomik Pani Eleżbiety Cichly - Czarniawskiej pt. Zaproszenie jest tomikiem kontemplującym to co dzieje się wokół drugiego człowieka. Pomimo upływającego czasu zaprasza czytelnika do wspólnej refleksji nad tym co go otacza oraz przyszłości z nim związanej, która coraz bardziej jest niepewna choćby z powodu manipulacji systemem wartości. Tym sposobem świat tworzy pozory, z którymi człowiek się styka i jest ich nieświadomy. Zawsze jest ktoś, kto będzie poszukiwał drogi, którą należy podążać i wskazywał ją; tym kimś jest właśnie  poeta.

AKTUALNOŚCIWyniki Lotto
Waluty
Z:
Do:
Ile: