Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
AKTUALNOŚCIArtykuły
MTM zaprasza...
Opublikowano 10.07.2018Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2018


   Od roku 1994, kiedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy Międzynarodowe Biennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt, minęły dwadzieścia cztery lata. Głównym celem tego projektu była chęć poznania twórczości artystów mieszkających za niedaleką, ale od wielu dziesięcioleci zamkniętą granicą. Sytuacja początku lat dziewięćdziesiątych, w tej części Europy była wyjątkowo sprzyjająca, postanowiliśmy zatem spróbować... Początki nie były łatwe, ale nie brakowało entuzjazmu i wiary w sukces… W pierwszym etapie zorganizowaliśmy cztery edycje biennale, a od 2003 roku zdecydowaliśmy się na bardziej wymierny organizacyjnie okres 3-letni. Jak łatwo policzyć, w tym roku obchodzimy wprawdzie skromny, ale bardzo ważny dla nas jubileusz - dziesiątą edycję naszego projektu. Przez ten czas, udało się przede wszystkim przełamać wieloletnie uprzedzenia czy ambicje po obu stronach otwartych teraz granic. Poznaliśmy środowiska artystyczne i problemy naszych sąsiadów. Poprzez cierpliwe rozmowy, działania promocyjne, a nade wszystko prywatne kontakty, udało się stworzyć miejsce, a zarazem niezależną platformę wymiany doświadczeń i dokonań artystycznych, przybliżyć współczesne problemy i poszukiwania artystów tej części Europy.

   Triennale - Srebrny Czworokąt jest pierwszą w naszym regionie Europy, międzynarodową i niezależną inicjatywą kulturalną, której głównym celem jest poznanie, promocja i dokumentacja aktualnych tendencji we współczesnym malarstwie artystów zamieszkałych na przygranicznych terenach Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, dla których Karpaty były i są odniesieniem pełnym głębokich wartości i znaczenia.

      W tym wyjątkowym miejscu, od wieków sąsiadowały ze sobą środowiska artystów wielu ważnych miast: Przemyśla, Lwowa, Rzeszowa, Krosna, Preszowa, Debreczyna, Koszyc, Miszkolca, Egeru, Nyiregyhazy czy Oradei. Wspólna historia, a zarazem koegzystencja różnych grup narodowościowych, religijnych i kulturowych, kształtowana była tutaj w wielu wymiarach na przestrzeni wieków. Nie brakowało napięć i prawdziwie dramatycznych wydarzeń, ale także dobrej współpracy i wzajemnej tolerancji. Przeszłości już nie zmienimy, ale kształtowana przez nas teraźniejszość, a także wspólna przyszłość jest wyjątkowym wyzwaniem dla nas wszystkich - w tym także artystów.

   Nasz projekt skierowany jest do artystów, zamieszkałych na obszarze wyznaczonym przez Euroregion Karpaty, w skład którego wchodzą: obszar Województwa Podkarpackiego oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska; obszar Obwodów (Województw): Lwowskiego, Zakarpackiego, Iwanofrankowskiego i Czerniowieckiego na Ukrainie; obszar Kraju Preszowskiego i Koszyckiego, oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia "Region Karpaty" na Słowacji; obszar Kantonów: Borsad-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg, oraz miast: Nyiregyhaza, Miszkolc, Debrecen, Eger na Węgrzech oraz obszar Departamentów: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, Hargita w Rumunii.

   Po okresie zdobywania niezbędnego doświadczenia i wzajemnego poznania, Międzynarodowe Triennale Malarstwa - Srebrny Czworokąt jest dzisiaj największym międzynarodowym przeglądem współczesnego malarstwa tej części Europy, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP, przy wsparciu Marszałka Sejmu RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla, najważniejszych galerii w Rzeszowie i Krośnie, a od roku 2012 także w Kielcach. Od początku, czynnie wspierali nas partnerzy zagraniczni: Cris Country Muzeum w Oradea na Rumunii, Vychodoslovenska Galeria w Koszycach i Sariśska Galeria w Preszowie / Słowacja, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie / Ukraina, Modem w Debreczynie, Herman Ottó Múzeum i Miskolci Galeria  w Miszkolcu / Węgry.
   Wszystkie te miasta to miejsca o wyjątkowej historii i kulturze są dzisiaj przykładem dobrej współpracy, zgodnego życia w kulturze i sąsiedzkiej przyjaźni w jednoczącej się Europie.

   Prezentacja współczesnej twórczości artystów polskich, rumuńskich, słowackich ukraińskich i węgierskich jest wyjątkową okazją do określenia własnego miejsca i tożsamości w sztuce współczesnej. Jest także artystyczną manifestacją, a zarazem komentarzem aktualnych problemów czy wydarzeń - tego co najważniejsze we współczesnej sztuce początku trzeciego tysiąclecia.


   W tym roku odbędzie się dziesiąta edycja Triennale w otwartej dla wszystkich formule. Temat przewodni Przyszłość Europy / Jedność w Różnorodności, przygotował András Kákóczki, histyk sztuki i krytyk z Węgier, kurator artystyczny tegorocznego Triennale.
   Do udziału zaprosiliśmy artystów dla których 1m2 papieru lub płótna jest wyzwaniem do swobodnej kreacji, poszukiwania własnej wypowiedzi w dowolnej formie - eksperymentu artystycznego lub klasycznych form przekazu. Oczekujemy na prace, które są świadectwem naszego czasu i aktualnych problemów - niezależnym głosem naszego pokolenia.


   Wystawa główna Triennale 2018 została otwarta w maju 2018 roku w zaprzyjaźnionej Galerii ARP pięknego zamku w Krasiczynie. Przyjedzie wielu gości, artystów i przyjaciół z różnych krajów. Przez kilka dni Przemyśl będzie prawdziwym centrum współczesnej sztuki.
   Wystawy towarzyszące odbędą się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Galerii Zamek Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek, Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.


   Po raz pierwszy zaprezentujemy gościnnie twórczość artystów z Ostrawy w Republice Czeskiej. Triennale eksponowane będzie także w galeriach BWA w Krośnie i Rzeszowie, a w roku przyszłym w muzeach i galeriach naszych zagranicznych partnerów. Na zakończenie pokażemy Triennale w zaprzyjaźnionej Galerii BWA w Kiecach.Inicjatorem i głównym organizatorem Triennale jest od początku Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu / Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego.
Janusz J. Cywicki
Dyrektor Galerii / Koordynator Projektu

András Kákóczki
Kurator artystyczny


Koncepcja

Przyszłość Europy / Jedność w różnorodności
The Future of Europe / Unity in diversity


Motto Unii Europejskiej
   "Europejczyk szanuje także tych, którzy się z nim nie zgadzają, ponieważ wie, że prawda ma wiele twarzy i zawsze jest relatywny". (Péter Popper (1933-2010) węgierski pisarz, psycholog).
   "Pytają: jaką wartość europejską uważam za szczególną? Uznałbym za nią - takt. Uważam go za mniej kiczowaty niż miłość, obejmuje obserwacje, wiedzę, empatię i zasadę, aby nie czynić drugiemu co tobie niemiłe". (György Konrád (1933-) węgierski pisarz, socjolog).
   Często mówi się, że kultura, inteligencja europejska przeżywa kryzys, że globalizacja coraz bardziej eliminuje różnorodność kulturową. Wydaje się, że Internet determinuje nasze życie i tylko niewielu jest w stanie zachować optymizm i wiarę w przyszłość. Również działalność artystyczna, kulturalna traci swoją unikatowość. Także kultura ulega globalizacji, choć istnieje coraz większe zapotrzebowanie na własną, indywidualną kulturę, kiedy sprawy nie toczą się dobrze, kiedy rozrywają się struktury społeczne i istnieje duża pokusa, aby się odizolować i zajmować tylko sobą.
   W ramach niniejszej koncepcji artystycznej zadajemy pytania dotyczące szerszej przestrzeni życiowej i kulturowej oraz Europy i jej przyszłości. Odpowiedzi od twórców oczekujemy natomiast za pośrednictwem ich dzieł.

A więc kilka szybkich myśli o Europie i o jej przyszłości:
   Z punktu widzenia antropologii kulturowej, kultura obejmuje całą wiedzę, wartości, normy danego społeczeństwa, które zapewniają mu spójność i egzystencję.
   Pokrótce można by to podsumować tak, że kultura oznacza zasadniczo całokształt stworzonych przez dane społeczeństwo dóbr intelektualnych i materialnych.
   Kultura europejska opiera się na wolności i na demokracji. Jej ważne i pozytywne właściwości to: szacunek dla kobiet, poszanowanie pracy, uznanie dla wydajności, otwartość, szacunek dla artystów,   zabytków historii, nienaruszalność życia ludzkiego i własności prywatnej oraz wspólny szacunek dla zasad chrześcijańskich. Jedną z najważniejszych jej cech jest tolerancja, akceptacja a nawet przyjmowanie innych kultur. Nie zawsze tak było, ale jest to charakterystyczne dla drugiej połowy XX. wieku i dla  dzisiejszych czasów.
   Właściwością kultury europejskiej jest wyjątkowa jedność, którą tworzy różnorodność. Podstawy polityczne i społeczne dzisiejszej Europy oraz Unię Europejską tworzą państwa narodowe, które w wielu kwestiach definiują wspólne stanowisko, ale  są przywiązane do własnych cech narodowych, języka narodowego, sztuki narodowej.
   Tożsamość i przyszłość kultury europejskiej obejmuje tematykę,  z którą możemy się konfrontować każdego dnia stając w obliczu aktualnie istniejących wyzwań kulturowych, ekonomicznych, egzystencjalnych i moralnych.

Pytania:
Czy istnieje i będzie istnieć coś takiego jak kultura europejska? Co dziś znaczy Europa?
Co będzie kiedyś w przyszłości znaczyło słowo Europa oraz przymiotnik "europejski"?

I w ogóle co będzie znaczyło być Europejczykiem?
Co będzie z kulturą europejską i z chrześcijańskim systemem wartości?

Co będzie znaczyło samo słowo kontynent, europejskość, kultura europejska dla żyjących w niej twórców, ponad czynnikami geograficznymi, politycznymi, społecznymi, ekologicznymi?
Które fundamenty są tymi, które definiują Europę, europejski  krąg kulturowy, mentalność Zachodu? Czym karmi się europejska tożsamość kulturowa i dokąd zmierza?
Wielu uważa także, że tradycyjne wartości i zwyczaje są podważane, przez co zwolna ulegają destrukcji i zapomnieniu.

Czy jesteśmy świadkami koniecznego procesu zmian, do którego musimy się dostosować, czy na nowo musimy odnaleźć własne korzenie i wrócić do podstaw?
Zmiany zawsze były właściwością kultury europejskiej, ale poza oczekiwanymi zmianami - w czym twórcy upatrują możliwości przetrwania kultury europejskiej? Czy w ogóle kultura europejska musi przetrwać, czy tylko znając przeszłość musi przeżyć teraźniejszość i przygotować się na przyszłość?

To zaproszenie jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak różni twórcy myślą o Europie, o jednolitej różnorodności i jednocześnie w jaki sposób w naszym dzisiejszym zglobalizowanym, a nawet często zuniformizowanym świecie widzą przyszłość tej posiadającej bogatą przeszłość, trans granicznej, kluczowej na świecie kultury.
Gama odpowiedzi jest szeroka.
András Kákóczki

AKTUALNOŚCIWyniki Lotto
Waluty
Z:
Do:
Ile: