Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
AKTUALNOŚCI


photo Zakapior

Artykuły
... to również umiejętność stawiania pytań...
Opublikowano 09.11.2019

Rozważania będą odnosiły się do spraw dotyczących zagadnienia miłości drugiego człowieka o której mówił w swojej poezji ks. Jan Twardowski. Podmiot liryczny w poezji Katarzyny Terchy - Frankiewicz uzupełnia te poetyckie rozważania; stawiając przy okazji jednoznaczne pytania - dlaczego, czy można dzielić uczucie miłości bez martwienia się o kogoś kto jest bliski podmiotowi lirycznemu.
   Poszukiwanie mądrości to również umiejętność stawiania pytań i szukanie na nie jednoznacznych i prawdziwych odpowiedzi. Podmiot liryczny pragnie się odnaleźć w świecie, ponieważ media informują o cierpieniu wyrządzanym przez drugiego człowieka. Wie, że jednostka ludzka musi dokonać wewnętrznej przemiany, zanim będzie za późno, ponieważ ona ma wielką moc:
potrafi przekształcić kamień
on mięknie w dłoniach
jak plastelina…

[Fr. wiersza rozpoczynającego się od słów: kiedy sekunda staje się
s.16]
W dalszej części podmiot liryczny podejmuje próbę określenia własnej tożsamości w świecie zanikania najważniejszych etycznych wartości na rzecz materialnych.
   Zaufanie jest bardzo istotne w komunikacji międzyludzkiej. Co zrobić kiedy zostaje ono zniszczone z powodu ludzkich słabości. Podmiot liryczny pragnie to uczynić, lecz jego działanie w tym kierunku jest niepewne. Istotna jest jego reakcja:
chcę ci uwierzyć
a jednak ciągle
słowa pokrywam milczeniem…
Czy rozpoznasz je?

[Fr. wiersza rozpoczynającego się od słów: Chcę uwierzyć że twój dzień
s.40]
Tym sposobem poznaje czynniki psychologiczne drugiego człowieka poprzez odzyskanie jego zatraconej wrażliwości. Bardzo wymowna jest cisza mogąca otworzyć zatwardziałe ludzkie serca, ponieważ tutaj znajduje się werbalny komunikat, a każda chwila niezależnie ile będzie trwała jest bardzo ważna i wyjątkowa.
   Podmiot liryczny gwałtownie potrząsa człowiekiem, aby ujrzał konsekwencje swoich działań, w wyniku których szuka pomocy. Najistotniejszą rzeczą w prawdziwej miłości jest przebaczenie. Rozważania ludzkie na podejmowane tematy są sztuczne. Podmiot liryczny wyjaśnia ten stan następująco:
pogoń utrudnia ci bycie
zostaj
e
tylko posiadani
e
[Fr. wiersza pt. I do czego?
s.53]
Kultura pośpiechu powoduje, że człowiek traci swoją wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Podmiot liryczny swoimi możliwościami przeciwstawia się temu zjawisku.
   Podmiot liryczny dokonując autorefleksji własnego Ja, zapowiada, że zrobi wszystko aby nie zostać zapomniany. Mówi:
odbijam się od ścian wytrzymałości
rosnąc i malejąc
jednocześnie

[Fr. wiersza rozpoczynającego się od słów: Zniecierpliwiona Twoim milczeniem.
s.69]
Poszukuje bratniej osoby, z którą będzie mógł spędzać wiele czasu. Najgorsze co może spotkać podmiot
liryczny jest porzucenie, które jest od niego niezależne; pozostawiając tym sposobem traumę na cały przebieg istnienia.
   Człowiek jest pochłonięty swoimi działaniami służącymi rozwojowi kariery. Zapomina co jest ważne . Zadaniem poety jest o tym mówić i wyjaśniać współczesne epizody ludzkiego istnienia zanikające z każdą chwilą. Podkreśla, że człowiek jest bardzo wyjątkową istotą.
   Wątek człowieczeństwa w tomiku Katarzyny Terchy - Frankiewicz jest bardzo istotny w refleksji dotyczącej ludzkiego istnienia. Ukazuje delikatność i kruchość ludzkiego życia, które jest zdominowane nieustanną walką o dobra materialne. Brzozowska poetka nie boi się pytać - czy tylko one się liczą? Udowadnia, że nie, że jest coś więcej nie poprzez filozoficzno - dydaktyczny aspekt, ale poprzez twardą analizę. Poezja nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak żyć i nie należy tego oczekiwać jak np. w instrukcji obsługi najnowszego urządzenia, tylko wskazuje jak przewodnik drogę, którą należy podążać.

AKTUALNOŚCIWyniki Lotto
Waluty
Z:
Do:
Ile: